Activiteitenbesluit

Vanaf 1 januari 2013 is het Activiteitenbesluit Milieubeheer (AB) voor de land- en tuinbouw in werking getreden. De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels, eisen en voorschriften die vanaf die datum van toepassing zijn bij diverse activiteiten verdeeld over vier ‘sectoren’. U kunt hierbij denken aan het opslaan van producten, het gebruiken van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, het schoonmaken van machines, het huisvesten van dieren of het hergebruiken van spoelwater. 

De ActiviteitenWijzer vervangt de website www.activiteitenbesluitagrarisch.nl. Nadat u eenmaal een gratis account hebt aangemaakt kunt u onbeperkt gebruik maken van deze Wijzers. Uw gegevens worden niet geregistreerd.

In de ActiviteitenWijzer is alles overzichtelijk geordend en weergegeven in begrijpelijke ‘boerentaal’. U bent altijd op de hoogte van de laatste milieuwetgeving die voor uw bedrijf van toepassing is en bent u goed voorbereid op controles van overheden en bij met maken van uitbreidingsplannen.

Hieronder kunt u de ActiviteitenWijzer selecteren die voor uw bedrijf van toepassing is. Via START kunt u de wijzer direct starten. Door op (plaatje icoontje) krijgt u een uitleg over de werking van de ActiviteitenWijzer.

ActiviteitenWijzer
Veehouderij Erf

De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuwetgeving voor de land- en tuinbouw. U bent altijd op de hoogte van de laatste milieuregels en voorschriften die voor uw bedrijf van toepassing zijn.

Start

ActiviteitenWijzer
Veehouderij Erf

SECTOREN: Veehouderij
TOPICS:
Milieu, regelgeving, erfsituatie
BELANG:
Altijd op de hoogte van de meest recente milieuwetgeving
PRIJS: Gratis
PERIODE: 6 maanden
AANBIEDER:
Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

ActiviteitenWijzer
Akkerbouw Erf

De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuwetgeving voor de land- en tuinbouw. U bent altijd op de hoogte van de laatste milieuregels en voorschriften die voor uw bedrijf van toepassing zijn.

Start

ActiviteitenWijzer
Akkerbouw Erf

SECTOREN: Akkerbouw, Bollenteelt, Fruitteelt
TOPICS:
Milieu, regelgeving, erfsituatie
BELANG:
Altijd op de hoogte van de meest recente milieuwetgeving
PRIJS: Gratis
PERIODE: 6 maanden
AANBIEDER:
Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

ActiviteitenWijzer
Glastuinbouw

De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels, eisen en voorschriften die voor de glastuinbouw van toepassing zijn.

Start

ActiviteitenWijzer
Glastuinbouw

SECTOREN: Glastuinbouw
TOPICS:
Milieu, regelgeving, erfsituatie
BELANG:
Altijd op de hoogte van de meest recente milieuwetgeving
PRIJS: Gratis
PERIODE: 6 maanden
AANBIEDER:
Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

ActiviteitenWijzer
Perceel

De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels, eisen en voorschriften die bij activiteiten op het perceel van toepassing zijn.

Start

ActiviteitenWijzer
Perceel

SECTOREN: Veehouderij, Akkerbouw, Fruitteelt, Bollenteelt
TOPICS:
milieu, regelgeving
BELANG:
toets voldoen aan Activiteitenbesluit vanaf perceel
PRIJS: Gratis
PERIODE: 6 maanden
AANBIEDER:
Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen