Goed Boerenerf

Als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw worden agrarische bedrijven  steeds groter.

Als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw worden agrarische bedrijven  steeds groter. Daarmee groeit ook het erf op en rondom het bedrijf mee en door het gebruiken van grotere en zwaardere machines wordt het erf ook steeds vaker verhard. Op het verharde erf vinden allerlei activiteiten plaats die mogelijk een nadelig effect kunnen hebben op het milieu. Het lozen van voedingsstoffen (nutriënten), gewasbeschermingsmiddelen en andere nadelige stoffen in het milieu en het oppervlaktewater is op basis van wetgeving niet toegestaan. Bovendien heeft ieder agrarisch bedrijf schoon en veilig water nodig voor de bedrijfsvoering en gaan met erfafspoeling waardevolle grondstoffen voor het bedrijf verloren.

Met de EmissieWijzer brengt u eenvoudig het risico op het afspoelen en lozen van voedingsstoffen (nutriënten), gewasbeschermingsmiddelen en andere nadelige stoffen vanaf het verharde erf (= erfafspoeling) in kaart. De wijzer brengt aandachtspunten in kaart en geeft adviezen, tips en oplossingen om de belasting als gevolg van erfafspoeling te verminderen. Het eindresultaat is een boerenerf waar geen of minder erfemissie plaatsvindt.

Hieronder kunt u de EmissieWijzer selecteren die voor uw bedrijf van toepassing is. Via START kunt u de wijzer direct starten. Door op (plaatje icoontje) krijgt u een uitleg over de werking van de EmissieWijzer.

ErfEmissieWijzer
Akkerbouw, Fruitteelt en Bloembollen

Breng risico op afspoelen en lozen van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het verharde erf eenvoudig in kaart.

Gebruikt u voor

U krijgt voor activiteiten op het erf inzicht in de milieuregels in boerentaal en informatie over verbeterpunten, adviezen, tips en oplossingen om emissie vanaf het erf te verminderen.

Ga naar

ErfEmissieWijzer
Akkerbouw, Fruitteelt en Bloembollen

SECTOREN:
Akkerbouw, Bollenteelt, Fruitteelt
VOORDELEN:
Inzicht in risico's erfafspoeling, verbeteren waterkwaliteit, behoud middelenpakket en verlagen van kosten
BELANG:
Het verminderen van erfafspoeling ten behoeve van een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket
AANBIEDER:
Agrodis, Nefyto, LTO Nederland, Unie van Waterschappen, CLM en Broos Water
WEBSITE:

BedrijfsWaterWijzer
Melkveehouderij

Met de BedrijfsWaterWijzer verbetert u het waterbeheer op uw melkveebedrijf. De Wijzer biedt aanknopingspunten voor verbetering van het watermanagement.

Gebruikt u voor

De BedrijfsWaterWijzer gaat in op waterkwaliteit en -kwantiteit. Er wordt gekeken naar het erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling naar grondwater, afspoeling naar oppervlaktewater, kwaliteit drinkwater voor vee en ecologisch slootbeheer.

BedrijfsWaterWijzer
Melkveehouderij

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
Verbeteren waterbeheer, bedrijfsspecifiek en praktische beheermaatregelen
BELANG:
Optimaal waterbeheer op uw bedrijf
AANBIEDER:
WUR, Broos Water, de waterschappen
WEBSITE:

ErfEmissieWijzer
Veehouderij

Brengt eenvoudig het risico op het afstromen en lozen van voedingsstoffen (nutriënten) vanaf het verharde erf in kaart.

Gebruikt u voor

U krijgt voor activiteiten op het erf inzicht in de milieuregels in boerentaal en informatie over verbeterpunten, adviezen, tips en oplossingen om emissie vanaf het erf te verminderen.

Start

ErfEmissieWijzer
Veehouderij

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
inzicht in risico's van erfafspoeling, verbeteren waterkwaliteit, minder verlies van voedingsstoffen, verlagen van kosten
BELANG:
Het terugdringen van erfafspoeling
AANBIEDER:
Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

Fyteauscan
Wallonië en Vlaanderen

Brengt eenvoudig het risico op het afspoelen en lozen van gewasbeschermingsmiddelen van het verharde boerenerf in kaart.

Gebruikt u voor

De Fyteauscan geeft inzicht in de risico's op erfafpoeling op het akkerbouwbedrijf en informatie over maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te verminderen.

Ga naar

Fyteauscan
Wallonië en Vlaanderen

SECTOREN:
Akkerbouw
VOORDELEN:
inzicht in risico's erfafspoeling, verbeteren waterkwaliteit, behoud middelenpakket
BELANG:
verminderen afstroming en lozen van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf
AANBIEDER:
Phytofar, Inagro, Topps Water Protection, Protect Eau, Broos Water
WEBSITE:

Actuele wijzers

Handig voor periodiek gebruik

PHYTOBAC WATERBEHEER
VOORKOM PUNTEMISSIE

Met de wijzers op AgriWijzer bent u altijd op de hoogte van de actuele regelgeving, ontwikkelingen, aandachtspunten en oplossingen binnen een agrarisch thema

Hoe werkt het?

Selecteer in het WijzerOverzicht een voor u relevant agrarisch thema. En controleer vervolgens in maximaal 5 stappen, hoe u uw agrarisch bedrijf duurzaam kunt verbeteren inzake het gekozen thema.


AgriWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van landelijke regels en eisen van overheden en zet bruikbare tips en praktische oplossingen voor u op een rij. Zo kunt u zich goed (her)- oriënteren op de regelgeving van nu en later.

AgriWijzer stelt u als boer, tuinder en teler in staat om in de ontwikkeling van uw bedrijf de juiste keuzes te maken. U bent verzekerd van onafhankelijk advies en oplossingen om uw bedrijf te laten voldoen aan de actuele regelgeving.

U kiest de Wijzers die voor u relevant zijn en/of waarin u actief bent. Bekijk via het Wijzeroverzicht wat voor u interessant is.

AgriWijzer
is ontwikkeld door