Goed Boerenerf

Als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw worden agrarische bedrijven  steeds groter. Daarmee groeit ook het erf op en rondom het bedrijf mee en door het gebruiken van grotere en zwaardere machines wordt het erf ook steeds vaker verhard. Op het verharde erf vinden allerlei activiteiten plaats die mogelijk een nadelig effect kunnen hebben op het milieu. Het lozen van voedingsstoffen (nutriënten), gewasbeschermingsmiddelen en andere nadelige stoffen in het milieu en het oppervlaktewater is op basis van wetgeving niet toegestaan. Bovendien heeft ieder agrarisch bedrijf schoon en veilig water nodig voor de bedrijfsvoering en gaan met erfafspoeling waardevolle grondstoffen voor het bedrijf verloren.

Met de EmissieWijzer brengt u eenvoudig het risico op het afspoelen en lozen van voedingsstoffen (nutriënten), gewasbeschermingsmiddelen en andere nadelige stoffen vanaf het verharde erf (= erfafspoeling) in kaart. De wijzer brengt aandachtspunten in kaart en geeft adviezen, tips en oplossingen om de belasting als gevolg van erfafspoeling te verminderen. Het eindresultaat is een boerenerf waar geen of minder erfemissie plaatsvindt.

Hieronder kunt u de EmissieWijzer selecteren die voor uw bedrijf van toepassing is. Via START kunt u de wijzer direct starten. Door op (plaatje icoontje) krijgt u een uitleg over de werking van de EmissieWijzer.

EmissieWijzer Erf
Akkerbouw, Bollen en Fruitteelt

Met de EmissieWijzer brengt u eenvoudig het risico op het afspoelen en lozen van gewasbeschermingsmiddelen van het verharde boerenerf (= erfafspoeling) in kaart brengen en worden adviezen, tips en oplossingen aangereikt om de belasting als gevolg van...

Start

EmissieWijzer Erf
Akkerbouw, Bollen en Fruitteelt

SECTOREN: Akkerbouw, Bollenteelt, Fruitteelt
TOPICS:
Erfafspoeling, erfemissie, regelgeving
BELANG:
verminderen afstroming gewasbeschermings- middelen vanaf erf
PRIJS: Gratis
PERIODE: 6 maanden
AANBIEDER:
Toolboxteam Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

BedrijfsWaterWijzer
Monitoren van watermanagement

De BedrijfsWaterWijzer maakt het monitoren van het watermanagement op melkveebedrijven mogelijk. De Wijzer biedt aanknopingspunten voor verbetering van het watermanagement.

Start

BedrijfsWaterWijzer
Monitoren van watermanagement

SECTOREN: Veehouderij
TOPICS:
Erfafspoeling, erfemissie, regelgeving
BELANG:
Het terugdringen van erfafspoeling
PRIJS: Gratis
PERIODE: 6 maanden
AANBIEDER:
WUR, Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

EmissieWijzer Erf
Veehouderij

Met de EmissieWijzer Erf Veehouderij brengt u eenvoudig het risico op emissie van voedingsstoffen (nutriënten) vanaf het verharde erf (= erfafspoeling) in kaart. Bij knelpunten worden verbeterpunten, adviezen en oplossingen aangedragen.

Inloggen

EmissieWijzer Erf
Veehouderij

SECTOREN: Veehouderij
TOPICS:
Erfafspoeling, erfemissie, regelgeving
BELANG:
Het terugdringen van erfafspoeling
PRIJS: 60.00
PERIODE: 12 maanden
AANBIEDER:
Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

Fyteauscan
Vlaanderen en Wallonië

Met de EmissieWijzer brengt u eenvoudig het risico op het afspoelen en lozen van gewasbeschermingsmiddelen van het verharde boerenerf (= erfafspoeling) in kaart brengen en worden adviezen, tips en oplossingen aangereikt om de belasting als gevolg van...

Start

Fyteauscan
Vlaanderen en Wallonië

SECTOREN: Akkerbouw
TOPICS:
Erfafspoeling, erfemissie, regelgeving
BELANG:
verminderen afstroming gewasbeschermings- middelen vanaf erf
PRIJS: Gratis
PERIODE: 6 maanden
AANBIEDER:
AgriWijzer, Inagro, Topps, Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

Goedboerenerf Wijzer
Vallei en Veluwe

Schoon oppervlaktewater is een zaak van ons allemaal. Agrariërs kunnen hieraan ook bijdragen door hun eigen erfsituatie te bekijken en te zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Waterschap Vallei en Veluwe wil blijven werken aan voorlichting en bewus...

Start

Goedboerenerf Wijzer
Vallei en Veluwe

SECTOREN: Veehouderij
TOPICS:
Milieu, regelgeving, erfsituatie
BELANG:
Altijd op de hoogte van de meest recente milieuwetgeving
PRIJS: Gratis
PERIODE: 12 maanden
AANBIEDER:
Waterschap Vallei en Veluwe, Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen