ProductWijzers

Met de ProductWijzers op AgriWijzer bent u verzekert van direct toepasbare, bruikbare oplossingen om uw bedrijf duurzaam te verbeteren inzake kringlooplandbouw.

Selecteer een relevante ProductWijzer en neem via de INFO knop kennis van de specificaties en voordelen van het product. Bij interesse kunt u contact opnemen met de leverancier van het gewenste product via de GA NAAR knop. 

PHYTOBAC WATERBEHEER
VOORKOM PUNTEMISSIE

Verwerk reststromen van gewasbeschermingsmiddelen op een verantwoorde manier ter voorkoming van puntemissies, zonder schade aan het oppervlaktewater toe te brengen.

Gebruikt u voor

Het principe van de Phytobac is afgeleid van het biobed. Het biobed is gebaseerd op de werking van actief bodemleven. De Phytobac verwerkt volautomatisch uw restvloeistoffen en reinigingswater.

Info

PHYTOBAC WATERBEHEER
VOORKOM PUNTEMISSIE

SECTOREN:
Akkerbouw
VOORDELEN:
Beschermt het oppervlaktewater Bewezen techniek Al meer dan 3.500 installaties Duurzaam Biologische afbraak Gepatenteerd systeem Geen restvloeistof Volledige afbraak Vamil/MIA regeling
BELANG:
Phytobac vormt met uw vul- en wasplaats een gesloten systeem en voorkomt zo dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. De Phytobac is een zinvolle aanvulling op een duurzame bedrijfsvoering en duurzaam waterbeheer.
AANBIEDER:
Beutech Agro
WEBSITE:

INNOVATIEVE AFVOERGOOT
VOOR PERSSAPPEN

Bij toepassing op een schoon erf, bent u verzekerd van een correcte afvoer van perssappen en hemelwater.

Gebruikt u voor

Het scheiden van water en perssappen is in een simpele handomdraai geregeld, mede dankzij de duidelijke en zichtbare kleurcodering op de elementen van de afvoergoot.

Info

INNOVATIEVE AFVOERGOOT
VOOR PERSSAPPEN

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
Gescheiden schoon en vuil water in één handomdraai, afvoersituatie in één oogopslag direct zichtbaar.
Geen ondergronds leidingwerk nodig. Geschikt voor vlakke sleufsilo´s en op afschot. Direct toepasbaar, ook in bestaande sleufsilo’s.
BELANG:
Een duurzame en robuuste oplossing voor veehouders voor het scheiden van schoon en vuil water in de voeropslag.
AANBIEDER:
Bosch Beton. De afvoergoten worden momenteel alleen in combinatie met wanden aangeboden.
WEBSITE:

PORTAALSYSTEEM
Ruwvoer Verbetering

Wilt een oplossing om de kwaliteit van uw ruwvoer te verbeteren of is het tijd voor een nieuwe silo en bent u op zoek naar arbeidsverlichting? Dan is het Portaalsysteem wellicht de oplossing.

Gebruikt u voor

Met het Agridek portaalsysteem is het namelijk mogelijk om hoogwaardig ruwvoer te maken met zo weinig mogelijk inspanning. Met het portaalsysteem is een sleufsilo gemakkelijk en snel af te dekken met een afdekkleed ter verbetering van uw ruwvoer.

Info

PORTAALSYSTEEM
Ruwvoer Verbetering

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
Verbetering van ruwvoer
BELANG:
Arbeidsverlichting
AANBIEDER:
Agridek
WEBSITE:

GROASIS WATERBOXX
Organisch telen

De Waterboxx® plant cocoon is het ideale alternatief voor het planten van bomen met 90% minder water gebruik in vergelijking tot druppelirrigatie.

Gebruikt u voor

Plant bomen met 90% minder water gebruik in vergelijking tot druppelirrigatie. Verbouw groenten met ruim 75% minder watergebruik.

Info

GROASIS WATERBOXX
Organisch telen

SECTOREN:
VOORDELEN:
Geen gebruik van pesticiden
BELANG:
Minder watergebruik
AANBIEDER:
Groasis
WEBSITE:

VITALFLUID
Plasma-geactiveerd water

Plasma-geactiveerd water wordt geproduceerd door gebruik te maken van water, lucht en elektriciteit.

Gebruikt u voor

Het met zuurstof en stikstof verrijkt water wordt gebruikt als meststof voor gewassen. En als duurzaam alternatief voor chemicaliën om gewassen en planten gezond en ziektevrij te houden.

Info

VITALFLUID
Plasma-geactiveerd water

SECTOREN:
Akkerbouw, Glastuinbouw, Fruitteelt
VOORDELEN:
Duurzame gewasbescherming
BELANG:
Naleven 'Cradle to Cradle' concept
AANBIEDER:
VitalFluid
WEBSITE:

BALANSBAL
REDUCEERT UITSTOOT

Balansballen verlichten de stank en ammoniakuitstoot van de mestput op even simpele als vernuftige wijze.

Gebruikt u voor

Een balansbal wordt voor de helft met water gevuld, waardoor de bal blijft dobberen boven op de laag dunne varkensmest. Valt er nieuwe mest boven op de balansbal in de put, dan kantelt de bal door het gewicht en valt de mest direct in de put.

Info

BALANSBAL
REDUCEERT UITSTOOT

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
Balansbal heeft geen jaarlijkse kosten en vergt geen onderhoud
BELANG:
Balansbal pakt ammoniakuitstoot bij de bron aan
AANBIEDER:
Balansbal B.V.
WEBSITE:

AGXTEND XPower
Onkruidbestrijding

De impact van chemische bestrijdingsmiddelen op het milieu is niet te onderschatten. Een alternatieve innovatieve bestrijdingswijze voor onkruid is elektrocutie van onkruid.

Gebruikt u voor

Door de planten een elektrische schok toe te dienen wordt een zelfde effect bereikt als bij het gebruik van glyfosaat. De cellen in de planten worden vernietigd waardoor het onkruid afsterft.

Info

AGXTEND XPower
Onkruidbestrijding

SECTOREN:
Fruitteelt, Boomkwekerij, Sierteelt
VOORDELEN:
Zelfde effect bereikt als bij het gebruik van glyfosaat
BELANG:
Geen toepassing van bestrijdingsmiddelen
AANBIEDER:
AGXTEND
WEBSITE:

Sleufsilo Configurator
in 3 stappen

Bouw uw sleufsilo in 3 stappen met behulp van de handige sleufsilo configurator en de voercalculator voor de gewenste opslag.

Gebruikt u voor

Klik op de externe Wijzer of GA NAAR en geef aan wat u wilt opslaan, zoals gras, mais of mest. Maak gebruik van de voercalculator om de benodigde voeropslag te berekenen, zodat u kunt bepalen hoeveel sleufsilo's u nodig denkt te hebben.

Info

Sleufsilo Configurator
in 3 stappen

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
Bouw uw sleufsilo in 3 stappen
BELANG:
Binnen 3 werkdagen ontvangt u een vrijblijvend voorstel met een 3D-tekening op maat
AANBIEDER:
Bosch Beton. De afvoergoten worden momenteel alleen in combinatie met wanden aangeboden.
WEBSITE:

Sensoterra
Bodemvochtsensoren

Betere beslissingen bij irrigatie voor hogere opbrengst, met slimme bodemvochtmetingen, dankzij draadloze bodemvochtsensoren

Gebruikt u voor

Sensoterra is een goedkope, robuuste en volledig draadloze oplossing voor het real-time meten van bodemvochtigheid in de land- en tuinbouw. Toegang tot uw bodemgegevens met de Sensoterra app, mobiel of desktop. Groei meer, verspil minder.

Info

Sensoterra
Bodemvochtsensoren

SECTOREN:
Tuinbouw, Akkerbouw
VOORDELEN:
Rendement binnen één gewascyclus
BELANG:
Verbeter productie-efficiëntie en opbrengst
AANBIEDER:
Sensoterra
WEBSITE:

METHAAN VERMINDERING
OPVANG KOEIENBOEREN

Vermindert broeikasgassen en maximaliseert de melkdagen voor een winstgevende veestapel.

Gebruikt u voor

Het apparaat detecteert wanneer de koe boert - methaan met hoge zuiverheid uitademt - vangt het gas op en zet het om in CO2 en water, waardoor het broeikaseffect met een factor 85 keer wordt verminderd.

Info

METHAAN VERMINDERING
OPVANG KOEIENBOEREN

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
Inzicht in hoeveelheid geproduceerd methaan per koe om meest productie efficiënte dieren te identificeren, ten behoeve van een minder vervuilende en meer winstgevende veestapel.
BELANG:
Vermindert methaan impact met 85x. Maximaliseren van melkdagen. Vormt opnieuw dierlijk eiwit.
AANBIEDER:
ZELP
WEBSITE:

Total Circulair
Farm Concept

Bij het Total Circulair Farm Concept worden uitwerpselen en urine van varkens opgevangen in een vloeistof en snel ‘weggespoeld’ naar een verwerkingsinstallatie.

Gebruikt u voor

Daarin worden vloeistof en dikke fractie gescheiden. Uit de vloeistof worden ook de andere meststoffen gefilterd en aan de dikke fractie toegevoegd.

Info

Total Circulair
Farm Concept

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
Geen grote mestopslag meer op uw bedrijf waardoor ongelukken met gevaarlijke gassen worden voorkomen.
BELANG:
Vanuit de stallen veel minder uitstoot van ammoniak, fijnstof en CO2.
De uitspoeling van stikstof in het grondwater is nihil.
De transportbewegingen van mest worden met 75%-80% teruggebracht.
AANBIEDER:
KAMPLAN
WEBSITE:

OPTIMALE IRRIGATIE
EN MESTSTOFDOSERING

Voor de productie van zacht fruit en gewassen is een nauwkeurige dosering van water en meststoffen cruciaal. Alleen zo kunt u de kwaliteit in de hele keten verbeteren.

Gebruikt u voor

Optimale irrigatie draagt aanzienlijk bij aan een hogere productie en een betere gewaskwaliteit. Doordat de irrigatie op het juiste moment start en u de juiste hoeveelheden water en meststoffen toedient.

Info

OPTIMALE IRRIGATIE
EN MESTSTOFDOSERING

SECTOREN:
Fruitteelt, Glastuinbouw
VOORDELEN:
Hogere productie en betere gewaskwaliteit. De module helpt het verbruik van water en meststoffen te reduceren. Stuur een groter teeltgebied aan.
BELANG:
Een optimale balans tussen zuurstof- en vochtgehalte in het substraat levert een gezond wortelstelsel op. Beheer eenvoudig de irrigatie voor verschillende variëteiten of rassen.
AANBIEDER:
PRIVA
WEBSITE:

COWTOILET
KOEIENTOILET

Het koeientoilet is een automatisch en vrijwillig urineersysteem en maakt gebruik van een natuurlijke zenuwreflex bij de koe, die een plasneiging veroorzaakt.

Gebruikt u voor

Het CowToilet wordt op de banden van de uier van de koe geplaatst en beweegt zachtjes om de zenuw bij de koe te zoeken, tikt deze aan waardoor de koe gaat plassen. De urine wordt opgevangen, afgezogen en opgeslagen.

Info

COWTOILET
KOEIENTOILET

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
Vrijwillig en koevriendelijk. Gezonder stalklimaat en minder stank. Urine als hoogwaardige meststof
BELANG:
Voorkomt de vorming van ammoniak. Oplossing voor ammoniakemissie.
AANBIEDER:
Hanskamp
WEBSITE:

Lely Orbiter
zuivelfabriek

De Lely Orbiter is een systeem dat de melkverwerking op de boerderij betaalbaar, praktisch, veilig en vooral winstgevend maakt.

Gebruikt u voor

De Lely Orbiter is een eerlijke, directe en pure manier van zuivelverwerking op de eigen boerderij om de waarde van de kudde te vergroten en de directe eigen inkomsten te verhogen.

Info

Lely Orbiter
zuivelfabriek

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
Automatisch melkverwerkingssysteem voor op de boerderij, 24 uur per dag, zeven dagen per week.
Veilig en winstgevend.
BELANG:
Mogelijkheid om eigen melk direct te vermarkten en inkomsten te verhogen.
Beter voor het milieu, zonder afbreuk te doen aan melkkwaliteit en smaak.
AANBIEDER:
Lely
WEBSITE:

EYEGROW
VARKENS WEEGSYSTEEM

Fancom eYeGrow is een 3D camerasysteem voor het wegen van vleesvarkens. Met de eYeGrow gewichtsmonitor kunt u de ontwikkeling van een groep vleesvarkens van dag tot dag volgen.

Gebruikt u voor

Het eYeGrow varkens weegsysteem werkt continu en gebeurt geheel automatisch. De varkens merken niets van het varkens weegsysteem, waardoor het ook geen stress veroorzaakt bij uw varkens.

Info

EYEGROW
VARKENS WEEGSYSTEEM

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
Continue inzicht in gewicht en voeropname van uw varkens. Stressvrije weging van vleesvarkens zonder groeiverlies. Verbeterde voerstrategie en een betere voerwinst!
BELANG:
Optimale afleverstrategie zonder gewichtskorting. Geen extra arbeid!
AANBIEDER:
Fancom
WEBSITE:

Actuele wijzers

Handig voor periodiek gebruik

INNOVATIEVE AFVOERGOOT
VOOR PERSSAPPEN

Met de wijzers op AgriWijzer bent u altijd op de hoogte van de actuele regelgeving, ontwikkelingen, aandachtspunten en oplossingen binnen een agrarisch thema

Hoe werkt het?

Selecteer in het WijzerOverzicht een voor u relevant agrarisch thema. En controleer vervolgens in maximaal 5 stappen, hoe u uw agrarisch bedrijf duurzaam kunt verbeteren inzake het gekozen thema.


AgriWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van landelijke regels en eisen van overheden en zet bruikbare tips en praktische oplossingen voor u op een rij. Zo kunt u zich goed (her)- oriënteren op de regelgeving van nu en later.

AgriWijzer stelt u als boer, tuinder en teler in staat om in de ontwikkeling van uw bedrijf de juiste keuzes te maken. U bent verzekerd van onafhankelijk advies en oplossingen om uw bedrijf te laten voldoen aan de actuele regelgeving.

U kiest de Wijzers die voor u relevant zijn en/of waarin u actief bent. Bekijk via het Wijzeroverzicht wat voor u interessant is.

AgriWijzer
is ontwikkeld door