Hoe werkt het?

De Maatlat Schoon Erf richt zich op het boerenerf als geheel (en niet op de afzonderlijke onderdelen) en op de locaties op het erf waar emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen kunnen ontstaan. Het is een totaalpakket van (bovenwettelijke) maatregelen, eisen en criteria waaraan de voorzieningen op het boerenerf ten minste moeten voldoen.

U legt een gecertificeerd Maatlat Schoon Erf aan als:

 • Het nieuwe of verbouwde erf met voorzieningen ten minste voldoen aan de randvoorwaarden en criteria van de Maatlat Schoon Erf.
 • Voldoende punten worden behaald met extra keuzemaatregelen die per erfonderdeel van toepassing zijn. Per sector dient een minimaal aantal punten te worden behaald:
  • Veehouderij 6 punten
  • Akkerbouw 6 punten
  • Bloembollen 7 punten
  • Fruiteelt 6 punten
  • Boomkwekerijen 6 punten

Bestaande voorzieningen, die voldoen aan de randvoorwaarden en criteria van de Maatlat, worden meegenomen in de beoordeling voor certificatie. Uiteraard tellen ze niet mee voor het investeringsbedrag.

Door op deze website de tekening van het veehouderij- en of teeltbedrijf te selecteren, kunt u direct zien aan welke randvoorwaarden en criteria het gecertificeerde boerenerf moet voldoen en welke extra keuzemaatregelen van toepassing zijn.