Maatlat Schoon Erf!

Op het veehouderij- en teeltbedrijf vinden dagelijks activiteiten plaats zoals het opslaan en transporteren van voer en mest en het schoonmaken van machines en werktuigen. Bij deze activiteiten kunnen voedingsstoffen (nutriënten) en gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf in het oppervlaktewater terecht komen. Ook al is dit op basis van milieuregels niet toegestaan, het voorkomen van deze zogenaamde erfemissie is in de praktijk niet altijd eenvoudig.

De Maatlat Schoon Erf is een totaalpakket van maatregelen om te komen tot een (nagenoeg) emissiearm erf. De maatlat beschrijft randvoorwaarden en criteria waaraan het erf als geheel en de voorzieningen op het erf moeten voldoen. Het eindresultaat is een gecertificeerd boerenerf. Omdat de Maatlat Schoon Erf bijdraagt aan een betere waterkwaliteit, heeft de overheid de maatlat opgenomen in de MIA/Vamil regeling. De maatlat is in eerste instantie ontwikkeld voor veehouderij- en akkerbouwbedrijven. In het hoofdmenu leest u bij ‘Maatlat Schoon Erf’ meer over de maatlat en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Door één of beide tekeningen hiernaast te selecteren kunt u zien aan welke randvoorwaarden en criteria het erf als geheel en de voorzieningen moeten voldoen. U selecteert Open Teelten als u akkerbouwer, fruitteler, boomteler en/of bloembollenteler bent. U kunt ook uw (toekomst)plannen voor uw erf toetsen aan het maatlat.


Mijn erf toetsen

Veehouderij

Door op de knop hierboven te klikken kunt u voor het veehouderijbedrijf zien aan welke randvoorwaarden en criteria het erf als geheel en de voorzieningen op het erf moeten voldoen voor een gecertificeerd boerenerf.

Open teelten

Door op op de knop hierboven te klikken kunt u voor het teeltbedrijf zien aan welke randvoorwaarden en criteria het erf als geheel en de voorzieningen op het erf moeten voldoen voor een gecertificeerd boerenerf. Dit geldt voor akkerbouw-, vollegrondsgroenten-, bloembollen-, fruitteelt- en boomkwekerijbedrijven.