Registreren

Het spreekt voor zich dat er met alle gegevens die bij aanmelding van een erf worden gegenereerd en opgeslagen, vertrouwelijk wordt omgegaan. Gegevens die worden ingevuld in de Maatlat Schoon Erf blijven het eigendom van de aanvrager. Alle ingevulde gegevens worden alleen gebruikt in relatie tot de aanvraag en worden alleen doorgestuurd aan de door de aanvrager geautoriseerde certificatie instelling. De gegevens van de aanvraag zijn daarnaast bekend bij de beheerder van het certificatieschema, SMK (Stichting Milieukeur). De gegevens worden uitsluitend geanonimiseerd gebruikt voor analyses en monitoring van het certificatieschema Maatlat Schoon Erf. Gegevens uit de database worden nooit met derden gedeeld anders dan anoniem en op een gegenereerd niveau. Bij het indienen van een aanvraag geeft u expliciet toestemming voor het hiervoor gemelde gebruik van uw aangemelde gegevens.