Wat zijn de kosten?

U betaalt een afdracht voor het gebruik van certificatieschema dat beheerd woord door SMK. Dit betreft eenmalige aanmeldkosten en een jaarlijkse afdracht. De certificatie-instelling zal deze afdrachten innen. Het tarievenblad is op te vragen bij SMK en staat gepubliceerd op de website www.maatlatschoonerf.nl. Voor de certificatiekosten zelf kunt u een offerte vragen bij de certificatie-instelling(en).