BedrijfsWaterWijzer

BedrijfsWaterWijzer
Melkveehouderij

Met de BedrijfsWaterWijzer verbetert u het waterbeheer op uw melkveebedrijf. De Wijzer biedt aanknopingspunten voor verbetering van het watermanagement.

Gebruikt u voor

De BedrijfsWaterWijzer gaat in op waterkwaliteit en -kwantiteit. Er wordt gekeken naar het erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling naar grondwater, afspoeling naar oppervlaktewater, kwaliteit drinkwater voor vee en ecologisch slootbeheer.

AANDACHT VOOR EEN OPTIMAAL WATERBEHEER

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

De BWW brengt op praktische manier en bedrijfsspecifiek de situatie ten aanzien van watermanagement op uw bedrijf in beeld. De situatie wordt beoordeeld tegen de achtergrond van belangen vanuit uw bedrijfssituatie en de maatschappij. De BWW fungeert als ‘spiegel voor het bedrijf’ die aanwijst op welke punten het waterbeheer verbeterd zou kunnen worden.

Kenmerken BedrijfsWaterWijzer

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
Verbeteren waterbeheer, bedrijfsspecifiek en praktische beheermaatregelen
BELANG:
Optimaal waterbeheer op uw bedrijf
AANBIEDER:
WUR, Broos Water, de waterschappen

PRAKTISCHE EN BEDRIJFSSPECIFIEKE OPLOSSINGEN

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

De BedrijfsWaterWijzer stelt u in staat om (samen met een adviseur en of waterbeheerder) een bedrijfsspecifiek waterplan te maken om de afgesproken doelen te realiseren. De Wijzer gaat vooral in op knelpunten waar u zelf op een praktische manier aan kan werken.

Documentatie

Download informatie leaflet

Met de BedrijfswaterWijzer Melkveehouderij brengt u periodiek eenvoudig het watermanagement op uw bedrijf in kaart en zijn mogelijke verbeterpunten direct voor u zichtbaar. Toets uw bedrijfssituatie (erf en percelen) en verzeker u van adviezen, praktische tips en bruikbare oplossingen voor een optimaal watermanagement en daardoor een beter bedrijfsresultaat.

BedrijfsWaterWijzer is ontwikkeld door

Actuele wijzers

Handig voor periodiek gebruik

AGXTEND XPower
Onkruidbestrijding

Met de wijzers op AgriWijzer bent u altijd op de hoogte van de actuele regelgeving, ontwikkelingen, aandachtspunten en oplossingen binnen een agrarisch thema

Hoe werkt het?

Selecteer in het WijzerOverzicht een voor u relevant agrarisch thema. En controleer vervolgens in maximaal 5 stappen, hoe u uw agrarisch bedrijf duurzaam kunt verbeteren inzake het gekozen thema.


AgriWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van landelijke regels en eisen van overheden en zet bruikbare tips en praktische oplossingen voor u op een rij. Zo kunt u zich goed (her)- oriënteren op de regelgeving van nu en later.

AgriWijzer stelt u als boer, tuinder en teler in staat om in de ontwikkeling van uw bedrijf de juiste keuzes te maken. U bent verzekerd van onafhankelijk advies en oplossingen om uw bedrijf te laten voldoen aan de actuele regelgeving.

U kiest de Wijzers die voor u relevant zijn en/of waarin u actief bent. Bekijk via het Wijzeroverzicht wat voor u interessant is.