Fyteauscan

Fyteauscan
Wallonië en Vlaanderen

Brengt eenvoudig het risico op het afspoelen en lozen van gewasbeschermingsmiddelen van het verharde boerenerf in kaart.

Gebruikt u voor

De Fyteauscan geeft inzicht in de risico's op erfafpoeling op het akkerbouwbedrijf en informatie over maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf te verminderen.

AANDACHT VOOR EEN SCHOON ERF

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

Nog steeds worden in het oppervlaktewater residuen van gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden. Deze kunnen op allerlei manieren in het oppervlaktewater terechtkomen: door drift, uitspoeling, erosie en puntvervuiling. Het is in uw belang om het water te beschermen en middelen te behouden voor uw bedrijf. Wist u dat twee druppels gewasbeschermingsmiddel een volledige waterloop kunnen verontreinigen?

Kenmerken Fyteauscan

SECTOREN:
Akkerbouw
VOORDELEN:
inzicht in risico's erfafspoeling, verbeteren waterkwaliteit, behoud middelenpakket
BELANG:
verminderen afstroming en lozen van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf
AANBIEDER:
Phytofar, Inagro, Topps Water Protection, Protect Eau, Broos Water

OPLOSSINGEN VOOR MINDER ERFAFSPOELING

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

De Fyteauscan maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels en eisen en zet gerichte adviezen, praktische tips en bruikbare oplossingen voor uw bedrijf op een rij. Met de Wijzer vermindert u het risico op het afspoelen en lozen van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het verharde erf en kunt u erfafspoeling verder terugdringen.

Documentatie

Download informatie leaflet

Met de Fyteauscan brengt u als professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen in Vlaanderen en Wallonië, het risico op het afspoelen en lozen van gewasbeschermingsmiddelen van uw erf in kaart. Controleer uw erfsituatie en verzeker u van minder erfemissie, door het gericht en direct toepassen van gerichte adviezen, praktische tips en bruikbare oplossingen.

Fyteauscan is ontwikkeld door

Actuele wijzers

Handig voor periodiek gebruik

KringloopWijzer
Melkveehouderij

Met de wijzers op AgriWijzer bent u altijd op de hoogte van de actuele regelgeving, ontwikkelingen, aandachtspunten en oplossingen binnen een agrarisch thema

Hoe werkt het?

Selecteer in het WijzerOverzicht een voor u relevant agrarisch thema. En controleer vervolgens in maximaal 5 stappen, hoe u uw agrarisch bedrijf duurzaam kunt verbeteren inzake het gekozen thema.


AgriWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van landelijke regels en eisen van overheden en zet bruikbare tips en praktische oplossingen voor u op een rij. Zo kunt u zich goed (her)- oriënteren op de regelgeving van nu en later.

AgriWijzer stelt u als boer, tuinder en teler in staat om in de ontwikkeling van uw bedrijf de juiste keuzes te maken. U bent verzekerd van onafhankelijk advies en oplossingen om uw bedrijf te laten voldoen aan de actuele regelgeving.

U kiest de Wijzers die voor u relevant zijn en/of waarin u actief bent. Bekijk via het Wijzeroverzicht wat voor u interessant is.