MAAKT MILIEUPRESTATIES INZICHTELIJK

De KringloopWijzer is een externe wijzer, die door AgriWijzer voor u onder de aandacht wordt gebracht. Voor het optimaliseren van de mineralenbenutting op uw bedrijf is het verstandig om periodiek gebruik te maken van de KringloopWijzer. Klik op GA NAAR om de KringloopWijzer via de WUR website te gebruiken.


KringloopWijzer

EFFICIENT BENUTTEN VAN MEST EN MINERALEN

Door meer inzicht te krijgen in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest kunt u beter sturen op de benutting van mineralen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop. Voor elk bedrijf is er nog wat te winnen! En mogelijk creëert u in de toekomst met een hogere mineralenefficiëntie ontwikkelruimte voor uw bedrijf. 

KringloopWijzer
Melkveehouderij

Het ideale managementinstrument voor het realiseren van een efficiënte melkveehouderij. De Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) maakt een groot onderdeel uit van de KringloopWijzer.

Gebruikt u voor

De KringloopWijzer brengt de mineralenstroom op melkveebedrijven in beeld en optimaliseert de mineralenbenutting op het bedrijf op het gebied van vee, mest, bodem en gewas.

AANDACHT VOOR MINERALEN

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

De KringloopWijzer brengt voor een melkveehouderij eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen en ammoniakemissie. Met de KringloopWijzer kunt u aantonen hoe u de efficiëntie op uw eigen bedrijf verder verbetert.
Een ultieme BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie) optimaliseert de mineralenruimte op uw bedrijf en kan u mestafzet en mestverwerkingskosten besparen. Wilt u ook graag uw BEX optimaliseren en zo uiterste benutting bereiken, vraag dan de BEX analyse aan.

Kenmerken KringloopWijzer

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
Beter benutten van mineralen, het verlagen van voerkosten
BELANG:
Het optimaliseren van de mineralenbenutting op het veehouderijbedrijf
AANBIEDER:
Wageningen UR
WEBSITE:

KETEN SAMENWERKING

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

De KringloopWijzer is naast een rekeninstrument ook een samenspel in de keten om op en rondom het bedrijf de milieuprestaties te verbeteren. Dit loopt van het wetenschappelijk accorderen van de rekenwijze, tot het beoordelen van de bedrijfsprestaties, middels vergelijking met de normwaarden en de borging van een correct wijzer gebruik.

Elke twee weken publiceert Wageningen University and Research in samenwerking met Boerenverstand, DMS Advies en PPP-Agro Advies een tip over de KringloopWijzer. Met deze informatie kunt u als melkveehouder direct aan de slag in de praktijk.

Documentatie

Download informatie leaflet

De KringloopWijzer is een managementtool die u als melkveehouder helpt bij het in beeld brengen van de milieuprestaties op zijn bedrijf. U kunt hierdoor de bedrijfsvoering beter managen en efficiënter omgaat met mineralen. Het invullen van de KringloopWijzer is sinds 2016 verplicht gesteld door de zuivelverwerkers voor alle Nederlandse melkleveranciers.

KringloopWijzer is ontwikkeld door

Actuele wijzers

Handig voor periodiek gebruik

ErfEmissieWijzer
Akkerbouw, Fruitteelt en Bloembollen

Met de wijzers op AgriWijzer bent u altijd op de hoogte van de actuele regelgeving, ontwikkelingen, aandachtspunten en oplossingen binnen een agrarisch thema

Hoe werkt het?

Selecteer in het WijzerOverzicht een voor u relevant agrarisch thema. En controleer vervolgens in maximaal 5 stappen, hoe u uw agrarisch bedrijf duurzaam kunt verbeteren inzake het gekozen thema.


AgriWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van landelijke regels en eisen van overheden en zet bruikbare tips en praktische oplossingen voor u op een rij. Zo kunt u zich goed (her)- oriënteren op de regelgeving van nu en later.

AgriWijzer stelt u als boer, tuinder en teler in staat om in de ontwikkeling van uw bedrijf de juiste keuzes te maken. U bent verzekerd van onafhankelijk advies en oplossingen om uw bedrijf te laten voldoen aan de actuele regelgeving.

U kiest de Wijzers die voor u relevant zijn en/of waarin u actief bent. Bekijk via het Wijzeroverzicht wat voor u interessant is.