Elektrische onkruidbestrijding

In tegenstelling tot andere alternatieve manieren van onkruidbestrijding, zoals hetelucht- of infraroodschroeien, worden de ondergrondse plantendelen ook geraakt door de AGXTEND XPower. Het systeem heeft verder geen impact op de omgeving. Er blijven geen residuen achter in de grond en de grond zelf wordt ook niet beroerd waardoor er nagenoeg geen kans is op erosie.


AGXTEND XPower

ELEKTRISCHE ONKRUIDBESTRIJDING

De AGXTEND XPower kan worden uitgerust met verschillende types applicatoren zodat werkbreedtes tussen 1,2 en 3 meter mogelijk zijn. De 3 meter brede versie vraagt een trekker van minstens 150 pk. Er kan zowel vollevelds als in stroken gewerkt worden. De beperkte werkbreedte maakt dat de XPower geen concurrent is voor de gekende veldspuiten. De machine is in eerste instantie dan ook niet gericht op akkerbouwers of bedrijven met grote percelen. Voor sectoren als sierteelt, fruitteelt, boomkwekerijen en biologische teelt, biedt de machine wel een alternatieve oplossing voor onkruid.

AGXTEND XPower
Onkruidbestrijding

De impact van chemische bestrijdingsmiddelen op het milieu is niet te onderschatten. Een alternatieve innovatieve bestrijdingswijze voor onkruid is elektrocutie van onkruid.

Gebruikt u voor

Door de planten een elektrische schok toe te dienen wordt een zelfde effect bereikt als bij het gebruik van glyfosaat. De cellen in de planten worden vernietigd waardoor het onkruid afsterft.

AGXTEND XPower

Trekker opbouw

De AGXTEND XPower bestaat uit 2 delen om op een trekker op te bouwen. Achteraan de trekker bevindt zich de generator en stuursystemen. De generator, die door de aftakas wordt aangedreven, maakt van mechanische energie elektrische energie. Deze wordt via transformatoren omgezet in elektrische stroom met een hoge frequentie en een hoog voltage. Vooraan op de trekker is de toepassingsunit gemonteerd die via een kabel vanuit de powerunit achteraan gevoed wordt.

Kenmerken AGXTEND XPower

SECTOREN:
Fruitteelt, Boomkwekerij, Sierteelt
VOORDELEN:
Zelfde effect bereikt als bij het gebruik van glyfosaat
BELANG:
Geen toepassing van bestrijdingsmiddelen
AANBIEDER:
AGXTEND
WEBSITE:

Elektrische onkruidbestrijding

Hergroei nagenoeg uitgesloten

De AGXTEND XPower bestaat uit 2 delen om op een trekker op te bouwen. Vooraan op de trekker is de toepassingsunit gemonteerd die via een kabel vanuit de powerunit achteraan wordt gevoed. Door gebruik te maken van zowel positieve als negatieve applicatoren wordt het effect van de elektrische stroom verdubbeld. De planten krijgen zowel rechtstreekse schokken van de applicatoren als indirect van de stroom die geleid wordt door de aarde. Hierdoor worden de ondergrondse plantendelen ook door de XPower geraakt waardoor hergroei nagenoeg uitgesloten is.

Documentatie

Download informatie leaflet

De Xpower is de elektro-herbicide (onkruidverdelger) die landbouwers in staat stelt om chemicaliën te vervangen door elektriciteit voor onkruidbestrijding en gewasdroging voorafgaand aan de oogst. Gebruik van elektriciteit levert een efficiënte, doeltreffende en milieuvriendelijke methode voor onkruidbestrijding op, die het mogelijk maakt om de volledige plant tot diep in de wortels te vernietigen zonder dat er potentieel schadelijke chemicaliën op de gewassen terechtkomen. Het systeem bestaat uit een stel applicatoren die in contact komen met het onkruid en dit verbranden. Het effect van de elektriciteit op de behandelde gewassen is pas na een paar uur zichtbaar. Er zijn applicatoren beschikbaar met verschillende werkbreedtes, van 1,2 tot 3 m.

AGXTEND XPower is ontwikkeld door

Actuele wijzers

Handig voor periodiek gebruik

VITALFLUID
Plasma-geactiveerd water

Met de wijzers op AgriWijzer bent u altijd op de hoogte van de actuele regelgeving, ontwikkelingen, aandachtspunten en oplossingen binnen een agrarisch thema

Hoe werkt het?

Selecteer in het WijzerOverzicht een voor u relevant agrarisch thema. En controleer vervolgens in maximaal 5 stappen, hoe u uw agrarisch bedrijf duurzaam kunt verbeteren inzake het gekozen thema.


AgriWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van landelijke regels en eisen van overheden en zet bruikbare tips en praktische oplossingen voor u op een rij. Zo kunt u zich goed (her)- oriënteren op de regelgeving van nu en later.

AgriWijzer stelt u als boer, tuinder en teler in staat om in de ontwikkeling van uw bedrijf de juiste keuzes te maken. U bent verzekerd van onafhankelijk advies en oplossingen om uw bedrijf te laten voldoen aan de actuele regelgeving.

U kiest de Wijzers die voor u relevant zijn en/of waarin u actief bent. Bekijk via het Wijzeroverzicht wat voor u interessant is.