In maximaal 5 stappen naar een oplossing

REGELGEVING

REGELGEVING

ACTUEEL EN BEGRIJPELIJK

De ActiviteitenWijzer heeft de milieuregelgeving voor u op een rij gezet. Alles is overzichtelijk geordend en visueel weergegeven in begrijpelijke ‘boerentaal’.

ALTIJD GOED VOORBEREID

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

Bij het uitvoeren van activiteiten op het perceel moet u rekening houden met diverse milieuregels, eisen en voorschriften. Met de ActiviteitenWijzer kunt u zelfstandig en periodiek controleren of u bij de activiteiten op het perceel voldoet aan de milieuwetgeving van nu en later. Dit voorkomt dat overheden bij controles niet tevreden zijn.

Kenmerken ActiviteitenWijzer

SECTOREN:
Veehouderij, Akkerbouw, Fruitteelt, Bollenteelt
PRIJS:
Gratis
TOPICS:
PERIODE:
6 maanden
BELANG:
toets voldoen aan Activiteitenbesluit vanaf perceel
AANBIEDER:
Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

EENVOUDIG EN PRAKTISCH

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels, eisen en voorschriften die bij activiteiten op het perceel van toepassing zijn. Alles is overzichtelijk geordend en visueel weergegeven in begrijpelijke ‘boerentaal’.

Documentatie

Download informatie leaflet

ActiviteitenWijzer is ontwikkeld in samenwerking met