VEEL minder uitstoot van ammoniak, fijnstof en CO2

Het Total Circulair Farm Concept (TCFC) is te vergelijken met een ‘plons-wc’. Wat gebeurt er precies? In een traditionele stal komen mest en urine van de varkens terecht in een mestkelder. Daar ontstaan na verloop van tijd door chemische en biologische processen ammoniak, methaan en geur.


Total Circulair

stikstof uitspoeling in grondwater is nihiL

Drijfmest wordt direct gescheiden op het bedrijf middels een ‘cluster-model’. De dunne fractie (80%) wordt direct biologisch gereinigd en hergebruikt als proceswater om vervolgens ter plaatse terug te geven aan de natuur. De dikke fractie (20%) wordt verwerkt tot meststof.

Het gezuiverde water uit de mest kan worden hergebruikt voor het reinigen van de stallen door de toepassing van het ElectroDialyse systeem.

Total Circulair
Farm Concept

Bij het Total Circulair Farm Concept worden uitwerpselen en urine van varkens opgevangen in een vloeistof en snel ‘weggespoeld’ naar een verwerkingsinstallatie.

Gebruikt u voor

Daarin worden vloeistof en dikke fractie gescheiden. Uit de vloeistof worden ook de andere meststoffen gefilterd en aan de dikke fractie toegevoegd.

BETER VOOR KLIMAAT

OMGEVING, BOER en VARKENS

Het Total Circulair Farm Concept (TCFC) is te vergelijken met een ‘plons-wc’. Wat gebeurt er precies? In een traditionele stal komen mest en urine van de varkens terecht in een mestkelder. Daar ontstaan na verloop van tijd door chemische en biologische processen ammoniak, methaan en geur.

Bij het TCFC staat permanent een laag bewerkte, geurloze vloeistof in de mestkelder. Daar vallen de mest en de urine in. Vóórdat de verhoudingen zo zijn dat schadelijke stoffen ontstaan, wordt het al weggepompt naar de installatie.

Kenmerken Total Circulair

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
Geen grote mestopslag meer op uw bedrijf waardoor ongelukken met gevaarlijke gassen worden voorkomen.
BELANG:
Vanuit de stallen veel minder uitstoot van ammoniak, fijnstof en CO2.
De uitspoeling van stikstof in het grondwater is nihil.
De transportbewegingen van mest worden met 75%-80% teruggebracht.
AANBIEDER:
KAMPLAN
WEBSITE:

PLONS-WC ONDER DE STAL

Drijfmest wordt direct gescheiden op het bedrijf middels een ‘cluster-model’. De dunne fractie (80%) wordt direct biologisch gereinigd en hergebruikt als proceswater om vervolgens ter plaatse terug te geven aan de natuur. De dikke fractie (20%) wordt verwerkt tot meststof.

Bovendien zijn geen energieverslindende luchtwassers nodig, waardoor er veel minder kans is op brand. En is geen grote mestopslag meer op uw bedrijf waardoor ongelukken met gevaarlijke gassen worden voorkomen.

Documentatie

Download informatie leaflet

Het Total Circulair Farm Concept (TCFC) is te vergelijken met een ‘plons-wc’.

Bij het TCFC staat permanent een laag bewerkte, geurloze vloeistof in de mestkelder. Daar vallen de mest en de urine in. Vóórdat de verhoudingen zo zijn dat schadelijke stoffen ontstaan, wordt het al weggepompt naar de installatie. De dikke fractie wordt daar direct uit de drijfmest gehaald bijvoorbeeld voor winning van biogas. De dunne fractie wordt verder bewerkt en gefilterd en als water hergebruikt.

Total Circulair is ontwikkeld door

Actuele wijzers

Handig voor periodiek gebruik

BeveiligingsWijzer
Intensief Veehouderij

Met de wijzers op AgriWijzer bent u altijd op de hoogte van de actuele regelgeving, ontwikkelingen, aandachtspunten en oplossingen binnen een agrarisch thema

Hoe werkt het?

Selecteer in het WijzerOverzicht een voor u relevant agrarisch thema. En controleer vervolgens in maximaal 5 stappen, hoe u uw agrarisch bedrijf duurzaam kunt verbeteren inzake het gekozen thema.


AgriWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van landelijke regels en eisen van overheden en zet bruikbare tips en praktische oplossingen voor u op een rij. Zo kunt u zich goed (her)- oriënteren op de regelgeving van nu en later.

AgriWijzer stelt u als boer, tuinder en teler in staat om in de ontwikkeling van uw bedrijf de juiste keuzes te maken. U bent verzekerd van onafhankelijk advies en oplossingen om uw bedrijf te laten voldoen aan de actuele regelgeving.

U kiest de Wijzers die voor u relevant zijn en/of waarin u actief bent. Bekijk via het Wijzeroverzicht wat voor u interessant is.