AANDACHT VOOR EEN SCHOON ERF

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

Schoon en netjes werken op het erf werkt prettig en heeft als voordeel dat er weinig gewasbeschermingsmiddelen kunnen afspoelen. Door het tijdig toepassen van de juiste maatregelen voorkomt u dat u later onnodig geld moet uitgeven en overheden bij controles niet tevreden zijn.

Kenmerken EmissieWijzer Erf

SECTOREN:
Akkerbouw, Bollenteelt, Fruitteelt
PRIJS:
Gratis
TOPICS:
PERIODE:
6 maanden
BELANG:
verminderen afstroming gewasbeschermings- middelen vanaf erf
AANBIEDER:
Toolboxteam Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

OPLOSSINGEN VOOR MINDER ERFAFSPOELING

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

De EmissieWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels en eisen en zet voor uw erfsituatie en of toekomstplannen gerichte adviezen, praktische oplossingen en bruikbare tips op een rij. Met de wijzer vermindert u het risico op het afspoelen en lozen van gewasbeschermingsmiddelen van het verharde erf en kunt u erfafspoeling verder terugdringen.

Documentatie

Download informatie leaflet

EmissieWijzer Erf is ontwikkeld in samenwerking met