Met de Wijzer vermindert u het risico op het afspoelen en lozen, vanaf het verharde erf, van gewasbeschermingsmiddelen en kunt u erfafspoeling op uw bedrijf verminderen.


ErfEmissieWijzer

Verminder erfemissie

Met de Wijzer toets u uw huidige en toekomstige erfsituatie periodiek aan de gelden wet- en regelgeving en ontvangt u gerichte adviezen, praktische tips en bruikbare oplossingen om erfemissie op uw bedrijf te verminderen.

ErfEmissieWijzer
Akkerbouw, Fruitteelt en Bloembollen

Breng risico op afspoelen en lozen van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het verharde erf eenvoudig in kaart.

Gebruikt u voor

U krijgt voor activiteiten op het erf inzicht in de milieuregels in boerentaal en informatie over verbeterpunten, adviezen, tips en oplossingen om emissie vanaf het erf te verminderen.

AANDACHT VOOR EEN SCHOON ERF

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

Schoon en netjes werken op het erf werkt prettig en heeft als voordeel dat er weinig gewasbeschermingsmiddelen kunnen afspoelen naar het oppervlaktewater. Dat is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Door het tijdig toepassen van de juiste maatregelen voorkomt u dat u later onnodig geld moet uitgeven en overheden bij controles niet tevreden zijn.

Kenmerken ErfEmissieWijzer

SECTOREN:
Akkerbouw, Bollenteelt, Fruitteelt
VOORDELEN:
Inzicht in risico's erfafspoeling, verbeteren waterkwaliteit, behoud middelenpakket en verlagen van kosten
BELANG:
Het verminderen van erfafspoeling ten behoeve van een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket
AANBIEDER:
Agrodis, Nefyto, LTO Nederland, Unie van Waterschappen, CLM en Broos Water

OPLOSSINGEN VOOR MINDER ERFAFSPOELING

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

De ErfEmissieWijzer Akkerbouw, Bloembollen en Fruitteelt maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels en eisen en zet voor uw huidige en toekomstige erfsituatie gerichte adviezen, praktische oplossingen en bruikbare tips op een rij.

Met de Wijzer vermindert u het risico op het afspoelen en lozen van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het verharde erf en kunt u erfafspoeling op uw bedrijf verminderen.

Documentatie

Download informatie leaflet

Met de ErfEmissieWijzer Akkerbouw, Bloembollen en Fruitteelt brengt u het risico op het afspoelen en lozen van gewasbeschermingsmiddelen vanaf uw erf in kaart.

Met de Wijzer toets u uw huidige en toekomstige erfsituatie periodiek aan de gelden wet- en regelgeving en ontvangt u gerichte adviezen, praktische tips en bruikbare oplossingen om erfemissie op uw bedrijf te verminderen.

ErfEmissieWijzer is ontwikkeld door

Actuele wijzers

Handig voor periodiek gebruik

AGXTEND XPower
Onkruidbestrijding

Met de wijzers op AgriWijzer bent u altijd op de hoogte van de actuele regelgeving, ontwikkelingen, aandachtspunten en oplossingen binnen een agrarisch thema

Hoe werkt het?

Selecteer in het WijzerOverzicht een voor u relevant agrarisch thema. En controleer vervolgens in maximaal 5 stappen, hoe u uw agrarisch bedrijf duurzaam kunt verbeteren inzake het gekozen thema.


AgriWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van landelijke regels en eisen van overheden en zet bruikbare tips en praktische oplossingen voor u op een rij. Zo kunt u zich goed (her)- oriënteren op de regelgeving van nu en later.

AgriWijzer stelt u als boer, tuinder en teler in staat om in de ontwikkeling van uw bedrijf de juiste keuzes te maken. U bent verzekerd van onafhankelijk advies en oplossingen om uw bedrijf te laten voldoen aan de actuele regelgeving.

U kiest de Wijzers die voor u relevant zijn en/of waarin u actief bent. Bekijk via het Wijzeroverzicht wat voor u interessant is.