Disclaimer

AgriWijzer is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van AgriWijzer zijn verbonden. AgriWijzer is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AgriWijzer is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van AgriWijzer worden aangeboden.

AgriWijzer garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is. AgriWijzer garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AgriWijzer garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

AgriWijzer is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die je ontleent aan AgriWijzer. Je vrijwaart AgriWijzer voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

service pagina's

Actuele wijzers

Handig voor periodiek gebruik

BeveiligingsWijzer
Intensief Veehouderij

Met de wijzers op AgriWijzer bent u altijd op de hoogte van de actuele regelgeving, ontwikkelingen, aandachtspunten en oplossingen binnen een agrarisch thema

Hoe werkt het?

Selecteer in het WijzerOverzicht een voor u relevant agrarisch thema. En controleer vervolgens in maximaal 5 stappen, hoe u uw agrarisch bedrijf duurzaam kunt verbeteren inzake het gekozen thema.


AgriWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van landelijke regels en eisen van overheden en zet bruikbare tips en praktische oplossingen voor u op een rij. Zo kunt u zich goed (her)- oriënteren op de regelgeving van nu en later.

AgriWijzer stelt u als boer, tuinder en teler in staat om in de ontwikkeling van uw bedrijf de juiste keuzes te maken. U bent verzekerd van onafhankelijk advies en oplossingen om uw bedrijf te laten voldoen aan de actuele regelgeving.

U kiest de Wijzers die voor u relevant zijn en/of waarin u actief bent. Bekijk via het Wijzeroverzicht wat voor u interessant is.

AgriWijzer
is ontwikkeld door