Wijzeroverzicht

Met de wijzers op AgriWijzer bent u altijd op de hoogte van de actuele regelgeving, ontwikkelingen, aandachtspunten en oplossingen binnen een agrarisch thema.

Selecteer een voor u relevant agrarisch thema in het WijzerOverzicht. Controleer vervolgens in maximaal 5 stappen, hoe u uw agrarisch bedrijf duurzaam kunt verbeteren inzake het gekozen thema.

  • 1
  • 2
  • 3
NieuwstePrijsNaam

KringloopWijzer

De KringloopWijzer is voor iedere veehouder het ideale managementinstrument voor het realiseren van een efficiënte bedrijfsvoering. De BEX (Bedrijfsspecifieke Excretie) maakt een groot onderdeel uit van de KringloopWijzer. Een ultieme BEX optimalise...

Gebruikt u voor

Met behulp van de KringloopWijzer kan de mineralenstroom op veehouderijbedrijven goed in beeld gebracht worden. Dit instrument constateert plus- en minpunten ten aanzien van mineralenbenutting op het bedrijf op het gebied van vee, mest, bodem en gewa...

Ga naar

KringloopWijzer

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
BELANG:
Het optimaliseren van de mineralenbenutting op het veehouderijbedrijf
AANBIEDER:
Wageningen UR
WEBSITE:

ActiviteitenWijzer
Veehouderij Erf

De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuwetgeving voor de land- en tuinbouw. U bent altijd op de hoogte van de laatste milieuregels en voorschriften die voor uw bedrijf van toepassing zijn.

Gebruikt u voor

De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels, eisen en voorschriften die voor de erfsituatie van het veehouderijbedrijf van toepassing zijn. Als veehouder heeft u continu te maken met veranderende milieuwetgeving van het Rij...

Start

ActiviteitenWijzer
Veehouderij Erf

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
BELANG:
Altijd op de hoogte van de meest recente milieuwetgeving
AANBIEDER:
Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

ActiviteitenWijzer
Akkerbouw Erf

De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuwetgeving voor de land- en tuinbouw. U bent altijd op de hoogte van de laatste milieuregels en voorschriften die voor uw bedrijf van toepassing zijn.

Gebruikt u voor

De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels, eisen en voorschriften die voor de erfsituatie van het akkerbouwbedrijf (akkerbouw, fruitteelt en bollen) van toepassing zijn. Als akkerbouwer, fruit- of bollenteler heeft u cont...

Start

ActiviteitenWijzer
Akkerbouw Erf

SECTOREN:
Akkerbouw, Bollenteelt, Fruitteelt
VOORDELEN:
BELANG:
Altijd op de hoogte van de meest recente milieuwetgeving
AANBIEDER:
Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

ActiviteitenWijzer
Glastuinbouw

De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels, eisen en voorschriften die voor de glastuinbouw van toepassing zijn.

Gebruikt u voor

De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels, eisen en voorschriften die voor de glastuinbouw van toepassing zijn. Als glastuinder heeft u continu te maken met veranderende milieuwetgeving van het Rijk, de gemeente en of het...

Start

ActiviteitenWijzer
Glastuinbouw

SECTOREN:
Glastuinbouw
VOORDELEN:
BELANG:
Altijd op de hoogte van de meest recente milieuwetgeving
AANBIEDER:
Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

ActiviteitenWijzer
Perceel

De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels, eisen en voorschriften die bij activiteiten op het perceel van toepassing zijn.

Gebruikt u voor

De ActiviteitenWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels, eisen en voorschriften die bij activiteiten op het perceel van toepassing zijn. Bij activiteiten op het perceel heeft u continu te maken met veranderende milieuwetgeving van het ...

Start

ActiviteitenWijzer
Perceel

SECTOREN:
Veehouderij, Akkerbouw, Fruitteelt, Bollenteelt
VOORDELEN:
BELANG:
toets voldoen aan Activiteitenbesluit vanaf perceel
AANBIEDER:
Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

RuwvoerWijzer
Veehouderij

De RuwvoerWijzer is een praktische tool voor veehouders om het proces van inkuilen tot het voeren op het veehouderijbedrijf te optimaliseren. Daarnaast kunt u een berekening maken van de benodigde grootte van de voeropslagen op uw bedrijf.

Gebruikt u voor

Met de RuwvoerWijzer kunt u het proces van inkuilen tot het voeren op uw bedrijf optimaliseren en kunt u de grootte van de benodigde voeropslagen op uw bedrijf bepalen. Ruwvoer vormt de basis van het rantsoen voor melkkoeien. Op veel bedrijven in ...

Start

RuwvoerWijzer
Veehouderij

SECTOREN:
Veehouderij
VOORDELEN:
BELANG:
Kosteneffectief omgaan met ruwvoer, verminderen van voerverliezen, optimaliseren voeropslag.
AANBIEDER:
Bosch Beton, Agridek, Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen
  • 1
  • 2
  • 3