AANDACHT VOOR EEN SCHOON ERF

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

Nog steeds worden in de waterlopen te veel residuen van gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden. Deze kunnen op allerlei wijzen in het oppervlaktewater terechtkomen: door drift, uitspoeling, erosie en vooral puntvervuiling. Het is in het belang van de land- en tuinbouwer om het water te beschermen. Zo niet komen er beperkingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Wist u dat twee druppels gewasbeschermingsmiddel een volledige waterloop kunnen verontreinigen?

Kenmerken Fyteauscan

SECTOREN:
Akkerbouw
PRIJS:
Gratis
TOPICS:
PERIODE:
6 maanden
BELANG:
verminderen afstroming gewasbeschermings- middelen vanaf erf
AANBIEDER:
AgriWijzer, Inagro, Topps, Broos Water
CATEGORIEËN:
Regelgeving
Vragenlijst
Resultaat
Advies
Oplossingen

OPLOSSINGEN VOOR MINDER ERFAFSPOELING

OP EN RONDOM HET BEDRIJF

De EmissieWijzer maakt u wegwijs in de wirwar van milieuregels en eisen en zet voor uw erfsituatie en of toekomstplannen gerichte adviezen, praktische oplossingen en bruikbare tips op een rij. Met de wijzer vermindert u het risico op het afspoelen en lozen van gewasbeschermingsmiddelen van het verharde erf en kunt u erfafspoeling verder terugdringen.

Documentatie

Download informatie leaflet

Fyteauscan is ontwikkeld in samenwerking met